*¤*¤ مهربان ترينم ، بهزادم دوستت دارم¤*¤*

              سلام                                                          گريه کن                                                         جداييها ما رو رها نمی کنن                                                        آدما                                                        انگار برای  ما دعا نمی کنن                                                        گريه کن، ... ادامه مطلب
/ 78 نظر / 35 بازدید

هميشه در کنارتم عزيزم ، بهزادم ....behzad.shahzad.behzad.shahzad

                               سلام                                     ای تو جاری توی رگهايم ، صدای پای نفسهايم                                   ای که بوی تو رو داره ، ... ادامه مطلب
/ 97 نظر / 33 بازدید
   سلام                                                                                ديگر چه حرفی برای گفتن مانده...حسرت های من جلوتر از                    خودم دوان دوان در حرکت هستند ... ادامه مطلب
/ 82 نظر / 19 بازدید
                 سلام سلام من اومدم                            برای تو ، تويی که نمی دونی به من چی گذشته :                                                          دير گذشت ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 13 بازدید
شهریور 89
1 پست
بهمن 86
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
8 پست
تیر 83
12 پست